Browsing Kategori

Randomiseret, kontrolleret forsøg

Randomiseret, kontrolleret forsøg eller (RCT) design tildeler tilfældigt deltagere i en eksperimentel gruppe eller en kontrolgruppe. Efterhånden som undersøgelsen udføres, er den eneste forventede forskel mellem kontrolgruppen og eksperimentelle grupper i et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) resultatvariablen, der undersøges.

Randomiseret, kontrolleret forsøg

I denne type undersøgelse er deltagerne tilfældigt opdelt i separate grupper, der sammenligner forskellige behandlinger eller andre interventioner. Brug af chance for at opdele mennesker i grupper betyder, at grupperne vil være ens, og at virkningerne af de behandlinger, de får, kan sammenlignes mere retfærdigt. På forsøgstidspunktet vides det ikke, hvilken behandling der er bedst.

Fordele

  • Nemmere at blinde / maske end fra observationsstudier
  • God randomisering, der udtyder nogen populær bias
  • Befolkninger af deltagende individer er tydeligt identificeret
  • Resultaterne kan analyseres med velkendte statistiske værktøjer

Ulemper

  • Afslører ikke årsagssammenhæng
  • Dyrt i tid og penge
  • Tab for opfølgning tilskrives behandling
  • Frivillige forstyrrelser: Den befolkning, der deltager, må ikke være repræsentativ for hele

For svar på eventuelle spørgsmål, du måtte have, bedes du ringe til Dr. Jimenez på 915-850-0900